Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Stambeno poslovni objekat “Kesten”

LOKACIJA

Ugao Besarovića i Slavka Leovca

Donje Mladice

Istočna Ilidža

NAMJENA

Stambeno-poslovni objekat

Broj PARCELE (k.č.)

612/103

Planirana godina izgradnje

septembar 2022

FOTOGRAFIJE STANOVA

46,86 m2

51,07 m2

59,88 m2

55,34 m2

39,23 m2

LOKACIJA

Stambeno-poslovni objekat se nalazi na teritoriji opštine Istočna Ilidža, u naselju Donje Mladice.

Nalazi se u neposrednoj blizini magistralnog puta M18 (Srbija – Bijeljina-Sarajevo – Foča – Crna Gora), a od centra opštine Istočno Novo Sarajevo je udaljen 10 minuta hoda.

Bolnica „Srbija“ je udaljena 3 kilometra, a Međunarodni aerodrom Sarajevo samo 4 kilometra od lokacije objekta.

Ovo naselje ima veliki potencijal za izgradnju stambeno -poslovnih objekata, a imajući u vidu da regulacioni plan predviđa da ovo područje postane urbani centar, jasno je da će ovo biti veoma atraktivno naselje za izgradnju u narednom periodu.

INFORMACIJE O OBJEKTU

Tehnički opis

1

Maksimalni gabariti:

21,9 x 16,60 metara (prizemlje)

23,30 x 19,40 metara (tipična etaža)

Spratnost objekta:

Pr+3+Pe (Prizemlje+3 sprata+povučena etaža)

Namjena:

Stambeno-poslovni objekat

Karakter objekta:

Trajni

KONSTRUKTIVNI SISTEM

1

Konstruktivni sistem objekta se sastoji od horizontalnih i vertikalnih nosivih elemenata. Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski stubovi, serklaži i zidovi, dimenzija prema projektu.

Horizontalnu konstrukciju objekta čine armirano-betonske grede i puna AB međuspratna ploča d=20 cm.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

1

U prizemlju objekta pored ulaznog hola sa stepeništem, smještena su 2 poslovna prostora sa sanitarnim čvorovima, jedne garaže i prostorija za vodomjere.

Na tipičnim etažama projektovano je po 6 stanova različite veličine i strukture, a na povučenoj etaži planirana su još 3 stana. U zgradi je, dakle, predviđen 21 stan.

Vertikalna komunikacija obavlja se preko AB stepeništa i lift.

PREGRADNI ZIDOVI

1

Svi fasadni zidovi i dio pregrada se izvode od blok opeke (20×37,5×23,8) d= 20 cm (toplotna provodljivost 0,18 W/mK).

Instalacione vertikale se oblažu siporeks pločama d= 5.

Pregradni zidovi na sanitarnim prostorijama su projektovani od šuplje opeke d= 12 cm, zidani su u produžnom cementnom malteru 1:2:6.

TEMELJI I KROV

1

Temeljnu konstrukciju čini betonska ploča AB ploča debljine 50 cm.

Krovna konstrukcija objekta je drvena, sa složenom osnovom na 3 vode. Nagib krovnih ploha je 15 stepeni. Pokrov je profilisani plastificirani čelični lim d= 0,6 mm, postavljen preko drvenih letvi dimenzija  5,00 x 8,00 cm.

IZOLACIJA

1

Hidroizolacija podne ploče izvodi se od dva sloja biverplasta debljine 4 mm i dva sloja sloja vrućeg bitumena, na ravnoj i prethodno očišćenoj armirano-betonskoj površini premazanoj bitulitom. Termo-zvučna izolacija podova izvedena od stiropora (20 kg/m3) debljine 5-8 cm.

Hidroizolacija podova kupatila i lođe se izvodi premazom visokoelektričnom cementovezanom vodonepropusnom masom, u dva sloja.

Termoizolacija većine fasadnih zidova i zidova između stanova i negrijanog stubišta izvodi se od mineralne vune, debljine prema projektu.

Termo i izolacija stropova i podova, kao i dijela fasadnih zidova prizemlja izvedena je od EPS-a i XPS-a debljine prema projektu, a sve u skladu sa zahtjevima energetske efikasnosti i protivpožarne zaštite.

PODOVI

1

Obrada površina uslovljena je namjenom prostorija uz poštovanje tehničkih uslova i normativa. U ulaznom hodniku i zajedničkim ostavama podna obloga je od keramičkih pločica u ljepilu. Međupodesti, čela i gazišta stepenica se obrađuju kamenom, različite debljine, koji se polaže u cementnom malteru.

Pod individualne garaže je o zaglađene cementne glazure 1:3.

U stambenim prostorijama podna obloga je klasični parket, a u sanitarnim prostorijama, ostavama i kuhinjama podna obloga je od keramičkih pločica položenih u ljepilu. Na balkonima i lođama podovi se oblažu protivkliznim keramičkim pločicama otpornim na mraz i habanje u cementnom malteru 1:3.

U tavanskom prostoru pod je zaglađena cementna glazura d= 6,00 cm armirana „fibrinom“ – popilenska vlakna za mikro armiranje, preko termoizolacije 12 cm.

ZIDOVI I STROPOVI

1

Zidovi i stropovi stanova i zajedničkih prostorija, individualnih garaža i zajedničkih ostava obrađeni su poludisperzivnim bojama na bazi vode u bijeloj boji, na prethodno potpuno očisćenoj i zaglađenoj podlozi.

U kuhinjama, zidovi se oblažu zidnim keramičkim pločicama do visine 1,5 m od poda, a u kupatilima do pune visine zida.

FASADA

1

Fasadni zidovi izvode se od „Giter“ bloka d= 20 cm. Preko zida izvedena je termoizolacija (kamena vuna) d= min 12 cm, završno obrađena akrilnim malterom d= 1,5–3,00 mm.

Sve boje i strukture po izboru projektanta. Vanjska stolarija je PVC plastificirana stolarija boja antracit. Portali na poslovnom prostoru i svjetlarniku su od AL profila, boja antracit Soklo objekta biće obrađeno kulirplastom odgovarajuće granulacije.

INFRASTRUKTURA

1

U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije elektroinstalacije, plina i interneta.

Objekat je priključen na gradsku vodovodnu mrežu i kanalizacionu mrežu.

Grijanje je na zemni gas.

PREUZMITE PDF PREZENTACIJU OBJEKTA “KESTEN”