19th Ave New York, NY 95822, USA

Vodič za podizanje stambenog kredita

DOKUMENTACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Procjena vrijednosti nepokretnosti

Procjena vrijednosti nepokretnosti

Potrebno je oko 5 radnih dana, a moguće je i
kraće ukoliko već posjedujete traženu dokumentaciju. 

(Pred)ugovor o kupovini nepokretnosti 

Notarska obrada Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o
zasnivanju založnog prava-hipoteke

Dokaz o vlasništvu nepokretnosti koja se stavlja
pod hipoteku (original ili ovjerena kopija)         

Izdavanje lista nepokretnosti /Izvoda iz knjige ulozenih
ugovora/z.k. uloška/posjedovnog lista

Popunjeni i ovjereni dokumenti Banke (zahtjev za
kredit, potvrda poslodavca) 

Fotokopija identifikacionog dokumenta

Kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa
stanovanja, odnosno prebivališta

Ovjerene platne liste 

OPCIONO ( u zavisnosti od zaposlenja tražioca
kredita):

Zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i
doprinosa ovjerena od strane banke minimalno 3  posljednja uzastopna mjeseca (alt. Ovjerena zdravstvena knjižica  minimalno poslednja 3 uzastopna mjeseca )

Kako i gdje nabaviti dokumente?

Procjena vrijednosti nepokretnosti

Ovlašteni procjenitelj

U trenutku podnošenja zahteva, procjena vrednosti nepokretnosti ne smije da bude starija od 30 dana. 

(Pred)ugovor o kupovini nepokretnosti 

Notar

Predugovor ne mora biti overen od strane notara u trenutku podnošenja zahteva za kredit, ali ako dajete kaparu prodavcu koja se tretira kao ucešće, savjet je da se zaključi notarski obrađen ugovor o kupoprodaji , zato što je za prenos sredstava na racun prodavca potreban ovjeren ugovor/predugovor kao pravni osnov za prenos sredstava. 

Dokaz o vlasništvu nepokretnosti:


Pod dokazom se smatra List nepokretnosti/ Izvod iz knjige uloženih Ugovora /ZK Izvadak / Posjedovni list u zavisnosti od vrste nekretnine koja je predmet kupoprodaje/kreditiranja.

 

- Zemljišnoknjižni izvadak za nekretninu 

Dokument ne smije biti stariji od 30 dana. 

 - Posjedovni list 
 - List nepokretnosti ili
 - Izvod iz KUU (knjige uloženih ugovora)

Kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa stanovanja, odnosno prebivališta

CIPS

Potvrda može biti zamijenjena komunalnim računom na ime i adresom stanovanja

Ovjereni platni listići

Poslodavac

Izdaje poslodavac za posljednja 3 mjeseca (opciono 6 mjeseci)

Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja

Poslodavac

Poslodavac ovjerava, a formulare mozete dobiti u nasoj filijali

INFORMACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Provjerava se kompletnost i ispravnost dokumentacije,
potvrđuje kreditna sposobnost i legalnost nepokretnosti koja je predmet kupovine. 

Nema troškova u ovoj fazi 

Potrebno je oko 5 radnih dana.  

Na osnovu prikupljenih informacija banka donosi odluku o odobrenju ili odbijanju zahteva.

Ukoliko bilo sta nedostaje od dokumentacije, vas licni
bankar će vas kontaktirati.       

Ugovor /Predugovor za kupovinu:

Prilikom dostavljanja neophodne dokumentacije za nepokretnosti od strane Klijenta, Banka vrši dodatnu provjeru vlasništva na nepokretnosti i stanja nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje/kreditiranja. Ugovori za kupovinu nepokretnosti su:

Novogradnja:

Starogradnja: 

Ugovor o kupoprodaji, koji sačinjava notar.

Ugovor o kupoprodaji sačinjava notar kupca ili prodavca.

Zaključenju ugovora može prethoditi predugovor kojim se ugovorne strane obavezuju da će zaključiti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kada budu ispunjeni svi neophodni uslovi. Zaključenju ugovora može prethoditi predugovor kojim se ugovorne strane obavezuju da će zaključiti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti  kada budu ispunjeni svi neophodni uslovi. Predugovor obavezuj ukoliko sadrži sve bitne elemente glavnog ugovora I zaključuje se obično kada se daje  kapara (rezervacija).

Predugovor se obično potpisuje kada kupac aplicira za kredit kod  banke projektnog finansijera ili kod neke druge banke u slučaju
 da je objekat izgrađen preko 80% ili da se kao sredstvo obezbeđenja – zaloga (hipoteka) daje neka druga nepokretnost koja je uknjižena. Predugovor obavezuje ukoliko sadrži sve bitne
elemente glavnog ugovora, može i ne mora biti ovjeren kod notara.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Notarski obrađen kupoprodajni Ugovor i Ugovor o zasnivanju založnog prava-hipoteke

Notarski obrađen kupoprodajni Ugovor i Ugovor o zasnivanju založnog prava-hipoteke

Potrebno je oko 3 radna dana. 

Procjena nekretnine

Procjena nekretnine

Ugovor o kreditu       

Kako i gdje nabaviti dokumente?

Kupoprodajni ugovor

Notar

Ugovor mora biti notarski obrađen

Ugovor o kreditu

Banka

Ugovor mora biti ovjeren i potpisan od strane Banke i svih učesnika u kreditu 

Ugovor o zasnivanju založnog prava - hipotekeNotar

Klijent preuzima dva primjerka Ugovora o zasnivanju založnog prava- hipoteke kod Notara, od kojih jedan predaje u RUGIP na provođenje radi upisivanja hipoteke

POTREBNA DOKUMENTACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Notarski obrađen Ugovor o zasnivanju založnog prava- hipoteke

Upis hipoteke

Završava se u roku od 30 do 60 dana, (48 h – 3 radna dana, u slučaju uplate duple takse)

Rjesenje RUGIP-a o uspostavljanju hipoteke u korist Banke 

Izvod iz knjige ulozenih ugovora/zk uložak/list nepokretnosti  sa  upisanim teretom u korist Banke       

Kako i gdje nabaviti dokumente?

Rješenje o uspostavljanju hipoteke u korist Banke 

RUGIP

Da bi se založno pravo uknjižilo, potrebno je RUGIP-u priloziti Notarski obrađen Ugovor o zasnivanju založnog prava- hipoteke u kojem je sadrzan/uvezan, kupoprodajni ugovor, dokumentacija za nepokretnost, procjena nekretnine i ugovor o kreditu 

Izvod iz knjige uloženih ugovora/zk uložak/list 

RUGIP

U jedan od navedenih dokumenata upisuje se hipoteka u korist Banke

POTREBNA DOKUMENTACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Procjena nekretnine

Trošak polise

Završava se u toku jednog radnog dana

Izvod iz knjige uloženih ugovora/zk izvod/izvod iz  lista nepokretnosti sa upisanim teretom 

Kako i gdje nabaviti dokumente?

Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist banke 

Osiguravajuća kuća ( može  se ugovoriti u Banci)

Polisa osiguranja nekretnine plaća se za cijeli rok  otplate kredita, jednokratno, prije pustanja kredita u otplatu

INFORMACIJA

TROŠKOVI

PROCIJENJENO VRIJEME

Ovo je posljednji korak kada se novac u iznosu traženog  kredita prebacuje prodavcu nekretnine na račun.

Administrativni trošak

Završava se u toku jednog radnog dana  

Kako i gdje nabaviti dokumente?

Ugovor o kreditu

Banka

Svi uslovi ugovora su definisani ovim dokumentom ( posebno kada su specificni uslovi)

Otplatni plan

Banka

U svakom trenutku putem ovog dokumenta može da se vidi ostatak duga i iznos otplaćenog dijela

Polisa osiguranja nekretnine

Banka

Polisa osiguranja vinkulirana je u korist Banke za cijeli rok otplate kredita

Saglasnost o zapljeni/ administrativna zabrana

Banka

Najbolje je odmah ugovoriti otplatu putem saglasnosti o zapljeni plate (AZ),  te da se rata kredita odmah prenosi na plate na otplatu kredita